fbpx
Home Custom Email
WYZWANIE NOWOROCZNE PRZEMIENIENI

Wyzwanie, przed którym stajemy sami. Żeby było raźniej, chcemy zaprosić do niego także Was. #przemienieni to noworoczne wyzwanie, które ma przynieść w naszym życiu zmiany. Zmiany, które niosą siłę. Do relacji, do rozwoju, do modlitwy, do pracy. Chcemy do tego wyzwania oprócz Was zaprosić także Ducha Świętego, bo wiemy, że bez Niego nic się nie uda.

Szczegóły wyzwania

? Zaczęliśmy 6 stycznia 2022 roku, ale możesz dołączyć zawsze. Jest uniwersalne, na dowolny moment w roku.
9️⃣ dni. Przez tyle czasu będziemy sobie towarzyszyć.
? Codziennie będziemy mieć dla Was krótkie nagranie dostępne na Przyklejeni.pl, IGTV, Spotify, YouTube.
? Dodatkowe materiały dostępne będą wyłącznie tutaj.

Litania do Ducha Świętego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty mądrości, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty rozumu,
Duchu Święty rady,
Duchu Święty męstwa,
Duchu Święty umiejętności,
Duchu Święty pobożności,
Duchu Święty bojaźni Bożej,
Duchu Święty, Światło Proroków i Apostołów,
Duchu Święty, nasz Pocieszycielu,
Bądź nam miłościw, przepuść nam, Duchu Święty, Boże.
Bądź nam miłościw, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Od zuchwałej ufności w miłosierdzie Boże, wybaw nas, Duchu Święty, Boże.
Od wszelkiej rozpaczy o łasce Bożej,
Od sprzeciwiania się uznanej prawdzie chrześcijańskiej,
Od nieżyczliwości i zazdrości braciom łaski Bożej,
Od zatwardziałości serca,
Od zaniedbania pokuty aż do śmierci,
Od wszelkich złych i nieczystych spraw i myśli,
Od nagłej i niespodziewanej śmierci,
Od potępienia wiekuistego,
Przez cudowną sprawę przy poczęciu Jezusa Chrystusa,
Przez Twoje przyjście w językach ognistych,
My grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Duchu Święty, Boże.
Abyś Kościołem świętym rządzić i zachować raczył,
Abyś nas w pobożności i pokorze utwierdzić raczył,
Abyś nam stałości i męstwa udzielić raczył,
Abyś myśli nasze ku pożądaniu niebieskich rzeczy podnieść raczył,
Abyś nas oczyścić i na godne mieszkanie dla siebie poświęcić raczył,
Abyś nas w cierpieniach naszych pocieszyć raczył,
Abyś nas w łasce swojej utwierdzić i zachować raczył,
Abyś nas wszystkich do uczestnictwa w chwale wiekuistej doprowadzić raczył,
Abyśmy Ciebie miłowali i dla Ciebie grzechów się strzegli,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

P. Stwórz, Boże, we mnie serce czyste.
W. I odnów we mnie moc ducha.

POWRÓT DO PRZYSZŁOŚCI, PRZEMIENIENI
JEST JAK JEST
NA DOBRE I NA ZŁE
CO JEST DLA CIEBIE WAŻNE
TWÓJ ZESZYT DUCHOWY
CELEBRACJA DZIENNIKA
DONE IS BETTER THAN PERFECT
ZDANIA WARTE ZAPISANIA
Bądź jak pszczoła